bg left:33% 100%

L’ús de les TIG en l’àmbit de la captura de realitat 3D

Reptes i Temes Clau en Geografia

23 de novembre, 2021Sessió en la que es mostraran diferents tecnologies i tècniques de captura massiva de dades i quina relació tenen amb les TIG a través de diferents projectes realitzats per una empresa de geomàtica</div>


Hola!

<div align="center">joancano.github.io</div>


w:500 center


Colonia Chahilpec

w:700 center


Màster TIG (2017)

w:650 center


3DSCANNER (2017-21)

w:800 center


Suport tècnic (2017-21)

w:700 center


De què anem a xarrar


Fotogrametria


Fotogrametria

bg right:40% 200%

Tècnica mitjançant la qual a partir de diverses imatges amb un subjecte comú entre elles, es pot arribar a obtenir un model tridimensional amb propietats geomètriques i mètriques de qualitat molt alta


Fotogrametria. Paral·laxi

w:500 center


Fotogrametria. Estereoscòpia

w:700 center


Fotogrametria

Què necessite per fer fotogrametria?

w:700 center


Fotogrametria amb drons

Ala Fixa

bg left:35% 100%


Fotogrametria amb drons

Multirotor

bg left:35% 110%


Planificació vol fotogramètric

w:400 center Pix4D Capture


Planificació vol fotogramètricPlanificació vol fotogramètric

w:800


Planificació vol fotogramètric


Planificació vol fotogramètric


Planificació vol fotogramètric

w:800


Planificació vol fotogramètric

w:800


Planificació vol fotogramètric

w:800

Enllaç descàrrega


Planificació vol fotogramètric


Imatges -> SRC WGS84

w:400 center bg opacity:0.3


Imatges

Transformació a SRC projectat

Coordenades (x,y) Unitat de mesura Finalitat
Geogràfiques Graus decimals Diguem on
Projectades Metres Diguem com dibuixar

Imatges

Transformació d’altura el·lipsoïdal a ortomètrica

w:800


Càlcul de l’altura ortomètrica -> H = h – N

var Altura Elevació
H Altura ortomètrica elevació basada en el geoide
h Altura el·lipsoïdal elevació el·lipsoïdal de referència (WGS84)
n Altura / ondulació del geoide elevació del model de geoide utilitzat (EGM08 REDNAP)

Formats d’entrega

Tipus Format
Núvol de punts LAS
Ortomosaic GeoTIFF
Malla 3D FBX, OBJ
Model Digital de Superficie GeoTIFF
Model Digital del Terreny GeoTIFF
Ortomosaicos multiespectrales GeoTIFF
Ortomosaicos térmicos GeoTIFF

Fotogrametria Terrestre


<div align=center></div>


Fotogrametria Terrestre

w:700 center


Formats d’entrega

Tipus Format
Núvol de punts LAS
Ortomosaic / Ortoalçats GeoTIFF
Malla 3D texturitzada FBX, OBJ

Software de processament fotogramètric


Làser escàner


Làser escàner

bg contain


Làser escàner

bg


Làser escàner

bg contain


Làser escàner

bg contain


Làser escàner

bg contain


Tipus d’escàner

bg contain


Tipus d’escàner: estàtics

bg contain


Precisió

bg contain


Exemple

w:600 center


Planificació presa de dades

w:800


Processament / Registre

w:800


Processament / Registre

w:900 center


Formats d’entrega

Tipus Format
Núvol de punts e57, LAS, rcp
Ortoalçat TIFF
Malla 3D texturitzada FBX, OBJ

Fluxe de treball

w:800 center


¿Fotogrametria vs Làser escàner?

Presició Coordenades Tipus de dades
Mètrica Absolutes Núvol de punts
Centimètrica Relatives Malla
Milimètrica - Imatges

Examples Projectes


Seguiment glaciar Monteperdido


Documentació Patrimoni: Castillo Santed

w:800 center


Documentació Patrimoni: Castillo Santed

w:550 center


Documentació Patrimoni: Castillo Santed

w:600 center


Documentació Patrimoni: Hispaniés

w:800


Teledetecció amb drons Seguiment plantacions

w:800


Teledetecció amb drons Inspecció plaques solars

w:800


Documentació Patrimoni La Grotte du Bruniquel

Documentació Patrimoni La Grotte du Bruniquel

w:800


Documentació Patrimoni: Presa romana Muel

w:800


Documentació Patrimoni: Torre Trovador

w:600 center


Documentació Patrimoni: Pavés

bg left w:400 center


Documentació Patrimoni: Dolmen

w:800


Documentació Patrimoni: uzbekistán

w:650 center


Documentació Patrimoni: Azaila

w:600 center


Webmapping & BD: BD Emirats

Objectiu: Inventariar gravats en roca, prendre coordenades, notes i fotografies. Requisits addicionals:

Solució: Creació d’una aplicació WEB


w:800 w:800


w:800 w:800


w:800 w:800


w:800


w:800


Conservació / restauració: Estatues Madrid

w:800 center


bg bg


bg contain


bg fit


Topografia / enginyeria: Presa

bg


Topografia / enginyeria: Fuente del Berro

w:600 center


Topografia / enginyeria: Fuente del Berro

w:600 center


Topografia / enginyeria

w:700 center


Realitat virtual: Sevilla


Realitat virtual: Trucho

Live Demo


Live Demo escàner


Recursos utilitzats:


Recursos útils


Gràcies

joan.cano@3dscanner.es

w:600 center