┌─► UNIGIS Girona
┌───────────────────┐             │
│          │   ┌── Triar Màster───┤
│ Fi del Grau GOT │   │         │
│          ├──────┤         └─► TIG Saragossa
│   (2016)    │   │
│          │   └─── Voluntariat ───────────────┐
└───────────────────┘                   │ c
                              │ a
                              │ n
┌───────────────────┐                   │ v
│          │                   │ i
│   Màster TIG  ├────────┬─────── Pilot dron AESA ◄────┘
│          │    │
│    (2017)   │ ┌─────┼───── Mapeado Colaborativo
│          │ │   │
└───────────────────┘ ├─────┼─── Zaragoza Maker Space
            │   │
            │   ├── DroneMapZ
            │   │
            │   └─ Pràctiques en empresa
            │
            │
            │
┌───────────────────┐ │   ┌─ Fotogrametria
│          │ │   │
│   Tecnitop   │ │   ├─── Làser escàner
│          │ │   │
│  (2017 - 21)  ├──┴─────┼───── Suport
│          │    │
│   3DSCANNER   │    ├─────── Drons
│          │    │
└───────────────────┘    └───────── GIS & Teledetecció